HÍREK & ESEMÉNYEK

Blog

TARTÁSI VAGY ÖRÖKLÉSI SZERZŐDÉS?

Lejárt
Visszatérő dilemmája az idős koruk vagy betegségük miatt támaszra szoruló ügyfeleknek, hogy gondozásukról, eltartásukról hogyan rendelkezhetnek megnyugtató módon. Sokan kötnek tartási vagy öröklési szerződést ennek megoldására. Célszerű, ha a felek a szerződésben előre, részletesen rögzítik, hogy mit várnak el a másik féltől. Jelen cikkünk segít tisztázni, hogy mi a különbség az egyes szerződéstípusok között.

A Ptk. rendelkezései értelmében tartási szerződés alapján a tartásra kötelezett a tartásra jogosult körülményeinek és szükségleteinek megfelelő ellátására, illetve gondozására, a tartásra jogosult ellenérték teljesítésére köteles. Tartási szerződés leglényegesebb alaki kelléke az, hogy a szerződést írásba kell foglalni. Fontos, hogy amennyiben a tartási szerződés tárgya ingatlan tulajdonjoga, vagyis az eltartó személy a gondozást, eltartást ingatlan ellenértékeként végzi, akkor a tartási szerződést közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba kell foglalni.

Kizárólag ezen alaki követelmény betartásával lehet a tartásra kötelezett tulajdonjogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezni. A tartási szerződés érvényességéhez nincs szükség hatósági jóváhagyásra. Nagyon lényeges elem a tartási szerződésnél ingatlan tulajdonjogának megszerzése esetén, hogy ha az eltartó a kötelezettségére nem ad biztosítékot az eltartott részére, akkor az ingatlan-nyilvántartásba teherként be kell jegyezni a tartási jogot. Ez egyfelől egy biztosíték az eltartott részére, másrészről az eltartó szerződésszegése esetén az eltartott az ingatlanból kielégítést kereshet. Amennyiben az eltartó az ingatlan elidegenítette, akkor az új tulajdonos köteles tűrni, hogy az eltartott a követelését az ingatlanból kielégítse.

Az öröklési szerződésben az örökhagyó a vele szerződő felet a magának, illetve a szerződésben meghatározott harmadik személynek nyújtandó tartás, életjáradék, illetve gondozás ellenében – vagyona, annak egy meghatározott része vagy meghatározott vagyontárgyak (ingatlan) tekintetében – örökösévé nevezi, a másik fél kötelezettséget vállal a tartás, életjáradék, illetve gondozás teljesítésére.

Az öröklési szerződés kötelező tartalmi eleme az örökösnevezés, valamint az örökhagyó tartására vonatkozó kötelezettségvállalás. A szerződéses örökös az örökhagyó halálával szerzi meg az öröklési szerződésben neki juttatott vagyont. A szerződéses örökös nem felelős az örökhagyó tartozásaiért.

Az öröklési szerződéssel lekötött vagyonról az örökhagyó sem élők között, sem halál esetére nem rendelkezhet. Az öröklési szerződéssel lekötött ingatlanra – az örökhagyóval szerződő fél javára – az ingatlan-nyilvántartásban elidegenítési és terhelési tilalmat kell bejegyezni.

A tartási szerződés és az öröklési szerződés közötti legfőbb különbség az az, hogy aki tartási szerződést köt, az a tartási szerződés megkötésével tulajdonjogot szerez (jellemzően a tartási szerződést ingatlan szolgáltatására kötik), míg az öröklési szerződés esetében a szerződéses örökösnek egy úgynevezett örökségi várománya keletkezik, a tulajdonjog csak az örökhagyó halála esetén száll át a szerződő félre.

Az öröklési szerződés vagy a tartási szerződés szabályai nyújthatnak nagyobb biztosítékot az eltartottnak? Az eltartónak öröklési szerződés esetén is ugyanazokat a szolgáltatásokat kell nyújtania, mint egy tartási szerződésnél. A különbség az eltartotti oldalon jelentkezik, mégpedig a tartásért cserébe felajánlott ingatlan tulajdonjoga kapcsán. Öröklési szerződés esetén a tulajdonjog nem a szerződés megkötésével egyidejűleg száll át az eltartóra. Az öröklési szerződésnél - ugyanúgy, mint egy végrendelet esetében - az eltartó csak az eltartott halálával válik tulajdonossá. Ez nagyobb biztosíték az eltartottnak, mint a tartási szerződés. Nem szabad azonban megfeledkezni arról, hogy sokkal szigorúbb formai és tartalmi követelményei vannak egy öröklési szerződésnek, mint a tartási vagy életjáradéki szerződésnek, hiszen itt a végrendeletre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

Irodánk ügyvédei széleskörű tapasztalattal rendelkeznek az öröklési és a tartási szerződések megszerkesztése vonatkozásában.

Amennyiben öröklési vagy tartási szerződés megkötésén gondolkozik, kérjük, vegye fel Irodánkkal a kapcsolatot az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címen, vagy a +36 20 266 2988 telefonszámon keresztül!
 
Image
Irodnánk 2005 óta a Budapesti Ügyvédi Kamara tagja

ELÉRHETŐSÉGEK

+ 36 20 266 2988
iroda@drremenyi.hu
1132 Budapest, Csanády utca 18.