ÜGYVÉDI MUNKADÍJ

Az ügyvédi munkadíj szabad megállapodás tárgyát képezi [Üttv. 28. § (1) bekezdés]. A munkadíj összegét a felek együttesen határozzák meg az ügy jellegének figyelembevételével és a megbízási szerződésben rögzítik. Az ügyvédi munkadíjat – egyebek mellett – befolyásolja az ellátandó ügy jellegzetességei, bonyolultsága, a ráfordítandó munka mennyisége.

Az ügyvédi munkadíj lehet egy összegben meghatározott, azaz fix díjas, óradíjas, százalékos, sikerdíjas, illetve ezek ötvözete. Polgári peres ügyekben a perköltséget a vesztes fél viseli. A pernyertes fél igényelheti, hogy részére a bíróság az ügyvéd munkadíjának és készkiadásainak címén kötelezze a pervesztes felet a fél és képviselője között létrejött ügyvédi megbízási szerződésben kikötött megbízási díj, valamit a fél által képviselője részére költségtérítésként megfizetett indokolt készkiadások együttes összegének megfizetésére.
Image
Irodnánk 2005 óta a Budapesti Ügyvédi Kamara tagja

ELÉRHETŐSÉGEK

+ 36 20 266 2988
iroda@drremenyi.hu
1132 Budapest, Csanády utca 18.