SZERZŐDÉSEK JOGA

Okiratszerkesztést vállalunk polgári jogi szerződések, megállapodások és egyéb okiratok esetében, valamint ezek jogi véleményezésével segítjük Ügyfeleinket.
 
Ügyfeleink igényei szerint beadványokat, okiratokat szerkesztünk és ellenjegyzéssel látjuk el őket, valamint az előzetes konzultációs folyamatoktól a szerződéskötésen át egészen a földhivatali, egyéb hatósági vagy bírósági ügyintézésig nyomon követjük útjukat és végig kísérjük ügyfeleinket a jogi folyamatokon.
 
Az okiratok elkészítéséhez elengedhetetlennek tartjuk a rendszeres, de koncentrált és célorientált konzultációt, amelynek során felmérjük Ügyfeleink igényét és egyeztetjük az eljárások folyamatait annak érdekében, hogy számukra a legelőnyösebb megoldásokat kínálhassuk.
 
A folyamatos kapcsolattartás ügyfeleinkkel megteremti a lehetőséget a szerződések megfelelő tartalmú előkészítésére, aktualizálására, valamint az időközben felmerülő jogi kérdések maradéktalan megválaszolásra, valamint a szükséges jogi eljárások hatékony ügyvitelére.
 
Ügyvédi Irodánk vállalja szerződések szerkesztését, szerződésmódosítás készítését, szerződések aktualizálását, véleményezését, szerződéskötés lebonyolítását különösen az alábbi tárgykörökben:
- kölcsönszerződések (pénzkölcsön, zálogjog, jelzálog, vagy készfizető kezességi biztosítékkal, ingyenes haszonkölcsön)
- megbízási szerződések (pl. közvetítői, ügynöki tevékenység, vagyonvédelmi tevékenység, ügyvezetői tevékenység végzése, egyéb általános vagy üzleti tevékenység végzése)
- vállalkozási szerződések (tervezés, kivitelezés, építés, szerelés, kutatás, utazás, fő- és alvállalkozás)
- követelés adásvételi szerződés, engedményezési szerződés, szerződésátruházás
- letéti szerződések készítése és letétkezelés
- tartási-, életjáradéki szerződés
- vagyonjogi szerződések (élettársak, házasulandók és házastársak vagyoni viszonyainak rendezése a későbbi vitás helyzetek megelőzése céljából)
- végrendeletek, öröklési szerződések, halál esetére szóló ajándékozási szerződés készítése.
Image
Irodnánk 2005 óta a Budapesti Ügyvédi Kamara tagja

ELÉRHETŐSÉGEK

+ 36 20 266 2988
iroda@drremenyi.hu
1132 Budapest, Csanády utca 18.