HÍREK & ESEMÉNYEK

Blog

MIT TARTALMAZZON EGY FIZETÉSI FELSZÓLÍTÁS?

Lejárt
MIT TARTALMAZZON EGY FIZETÉSI FELSZÓLÍTÁS?
A fizetési felszólítás sajnos sok vállalkozás számára nem ismeretlen. Ennek oka, hogy a számlákat sajnos nem mindig és nem mindenki fizeti ki a számlán feltüntetett határidőben. Mire érdemes figyelni a felszólítások esetén?
Főszabályként a fizetési felszólításokra nincs egy minden esetben alkalmazható és kötelező törvényi előírás. Ettől függetlenül azonban elvárható, hogy egy fizetési felszólításban rögzítésre kerüljenek a következő adatok:
- a követelést érvényesítő személy
- az adós személye
- a követelés pontos összege
 a követelés jogcíme, vagyis mi alapján áll fenn a tartozás. Pl: a lejárt számla megjelölése
- a követelés fizetési határideje, esedékessége
- milyen határidőn belül kell az adósnak rendeznie a tartozását
- milyen mértékű késedelmi kamatot kér a hitelező. A késedelmi kamatot meghatározhatja a felek közötti megállapodás, vagy jogszabály is (Polgári Törvénykönyv)
- célszerű a felszólításban rögzíteni azt is, hogy milyen módon, hova fizethető meg a tartozás (bankszámlaszám)
- a fizetési felszólítás tartalmazhat arra vonatkozó tájékoztatást is, hogy a fizetés további elmaradása milyen (jogi) következménnyel járhat az adósra nézve (fizetési meghagyás, felszámolás).
Hogyan küldhető fizetési felszólítás? 
A fizetési felszólítás akár e-mailben is kiküldhető, ám nem feltétlenül ez a legjobb választás. Önmagában a fizetési felszólítás még nem minden esetben jár sikerrel. Előfordul, hogy a felszólítást követően a hitelezőnek további lépéseket kell megtennie annak érdekében, hogy behajtsa a követelését. Ilyen esetben szükség lehet arra, hogy megfelelő módon igazolni tudja a fizetési felszólítás megtörténtét. Ehhez pedig nem árt, ha a fizetési felszólítás megküldését, illetve adós általi átvételét hitelt érdemlő módon lehet bizonyítani, ezért a fizetési felszólítást postai küldeményként, ajánlott tértivevényes levélként érdemes megküldeni az adós részére.
Követeléskezelési ügyben állunk rendelkezésére:
 +36 20 266 2988
Image
Irodnánk 2005 óta a Budapesti Ügyvédi Kamara tagja

ELÉRHETŐSÉGEK

+ 36 20 266 2988
iroda@drremenyi.hu
1132 Budapest, Csanády utca 18.